Výsadba líniovej zelene
icon Verejný priestor Nórske granty
Dokončené v roku 2023

Výsadba líniovej zelene

Dátum realizácie: 2020 - 2023

Rozpočet: 321 280,70 €

Mobilná zeleň
icon Zeleň icon Verejný priestor Nórske granty
Dokončené v roku 2022

Mobilná zeleň

Dátum realizácie: 2022

Rozpočet: 200 860,46 €