icon

Mesto chce regulovať reklamu, poslanci schválili memorandum o spolupráci

Okrem odstránenia nelegálnych reklamných plôch by mali vymiznúť aj billboardy v celom mestskom okruhu do šiestich mesiacov od jeho podpísania.

left-blob right-blob

Mestskí poslanci schválili memorandum o spolupráci pri regulácií reklamy, ktoré má pomôcť trvalo riešiť vizuálny smog v meste. Okrem odstránenia nelegálnych reklamných plôch by mali vymiznúť aj billboardy v celom mestskom okruhu do šiestich mesiacov od jeho podpísania.  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline rokovalo na svojom deviatom zasadnutí tento týždeň. V rámci neho schválili návrh uzatvorenia memoranda o spolupráci pri regulácií reklamy s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú svoje reklamné plochy umiestnené na  území mesta. Predmetom dohody je odstránenie bilbordov v mestskom okruhu ohraničenom ulicami Veľká okružná, 1.mája, Hviezdoslavova, Kálov, J. M. Hurbana a Legionárska. Dotknuté spoločnosti tak musia urobiť na vlastné náklady do šiestich mesiacov od podpísania memoranda s mestom. Rovnaký postup sa týka aj nelegálne umiestnených reklamných plôch. V prípade, že sa nachádzajú na pozemku či iných nehnuteľnostiach mesta, musia spoločnosti mestu zaplatiť sumu za ich užívanie, a to až 3 roky spätne od nadobudnutia účinnosti memoranda.

„Žilinská samospráva má dlhodobý záujem na výraznom znížení vizuálneho smogu v meste. Toto memorandum predstavuje prvý krok nielen k regulácií umiestňovania reklamných plôch, ale tiež definuje pravidlá vzájomnej spolupráce mesta a reklamných spoločností. Jeho súčasťou sú aj opatrenia, ktoré by mali v budúcnosti predchádzať vzniku nelegálnych reklamných stavieb a prípadných súdnych sporov,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.

Poslanci sa zaoberali aj situáciou s parkovaním. Na zastupiteľstve im bolo predložené zhodnotenie parkovacej politiky za minulý rok a plány na nasledujúce obdobie. V tejto súvislosti preto odobrili založenie Fondu mobility, ktorý bude združovať finančné prostriedky plynúce z parkovacej politiky. Samospráva ich chce investovať na zlepšovanie statickej  dopravy.

„Prostriedky vo Fonde mobility budú získavané z poplatkov za parkovanie a zaplatených parkovných pokút. Použijeme ich na budovanie a skvalitňovanie parkovacej politiky. Rozpočet fondu bude vždy stanovený na rok. Ak sa prostriedky nestihnú vyčerpať, prenesú sa do nasledujúceho obdobia,“ upresnil primátor.

Žilinské zastupiteľstvo odhlasovalo spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a obcí Bitarová, Divinka, Horný Hričov, Lietavská Lúčka, Mojš, Ovčiarsko, Teplička nad Váhom, Višňové a Hôrky na programové obdobie 2023 – 2032. Strategický dokument je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktorými môžu byť podporené rozvojové projekty mesta. Poslanci si v programe vypočuli aj informatívnu správu o počte pridelených bytov z poradovníka ako aj z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2023, prerokovali zmeny rozpočtu a správu o úveroch mesta.