icon

Mestskí poslanci rokovali vo februári o dôležitých témach

Samospráva plánuje zaviesť reguláciu parkovania na sídlisku Hájik a dobudovať parkovacie miesta do konca tohto roka.

left-blob right-blob

Žilinskí mestskí poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí dňa 27. februára schválili zriadenie účelového peňažného Fondu mobility, v ktorom samospráva sústredí prostriedky z parkovacej politiky. Financovať z neho bude investície v súvislosti s parkovaním, statickou a dynamickou dopravou. Na rokovaní tiež prijali všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa držania a vodenia psov na území mesta, ako aj realizáciu parku a venčoviska Vlčince.

 

Situácia s parkovaním v meste si vyžaduje prijatie rozhodnutí, ktoré pomôžu riešiť a upravovať vzniknuté problémy. Zhodli sa na tom aj mestskí poslanci na svojom utorkovom rokovaní. Počas zasadnutia boli informovaní o zhodnotení parkovacej politiky za minulý rok a plánoch na nasledujúce obdobie. Samospráva plánuje zaviesť reguláciu parkovania na sídlisku Hájik a dobudovať parkovacie miesta do konca tohto roka.

Zároveň rozhodli o zriadení peňažného Fondu mobility, v ktorom radnica sústredí prostriedky z parkovacej politiky. Všetky získané finančné prostriedky chce vracať späť do parkovacej politiky. Je potrebné dobudovať niektoré odstavné parkovacie plochy, záchytné parkoviská. Využitie fondu bude cielené a pomôže rozširovaniu spoplatneného parkovania na území mesta.

Zastupiteľstvo mesta prijalo aj zmeny týkajúce sa držania a vodenia psov. Aktuálne nariadenie nebolo v súlade s právoplatným uznesením krajského súdu, preto bolo odsúhlasenie jeho zmeny nevyhnutné. V evidencii psov bude okrem informácií stanovených zákonom, aj telefónny, príp. mailový kontakt majiteľa. Ak sa preukáže, že pes pohrýzol či napadol človeka, namiesto evidenčnej známky obdrží majiteľ známku „nebezpečný pes“. Pre všetkých psíčkarov tiež platí, že na verejnosti musí byť ich štvornohý miláčik viditeľne označený známkou a pohybovať sa môže len na vôdzke. Samozrejmosťou je rešpektovanie zákazov vstupu na detské ihriská, pieskoviská, do verejných fontán či na pietne miesta.

Na deviatom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci odobrili dohodu o spolupráci na projekte parku a venčoviska Vlčince. Mesto získalo stavebné povolenie ešte v minulom roku. Park a venčovisko sa bude nachádzať na ulici Obežná a mesto sa uznesením zaviazalo k jeho realizácií najneskôr do konca roka 2025. Mestskí poslanci si počas rokovania vypočuli informatívnu správu o počte pridelených bytov z poradovníka ako aj z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2023, prerokovali zmeny rozpočtu a správu o úveroch mesta.

Zastupiteľstvo odhlasovalo spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a obcí Bitarová, Divinka, Horný Hričov, Lietavská Lúčka, Mojš, Ovčiarsko, Teplička nad Váhom, Višňové a Hôrky a programové obdobie 2023 – 2032. Platný dokument vychádza z poznania konkrétnych potrieb občanov, záujmových skupín, podnikateľov i ďalších subjektov. Je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.