icon

Most pre peších na Centrálnej ulici prejde rekonštrukciou

Žilinská samospráva sa usiluje o neustále zlepšovanie svojej infraštruktúry.

left-blob right-blob

Mesto pokračuje v opravách mostných objektov. V najbližších mesiacoch sa rekonštrukcie dočká most pre peších na sídlisku Solinky, ktorý je v nevyhovujúcom stave.

Žilinská samospráva sa usiluje o neustále zlepšovanie svojej infraštruktúry. Pre zabezpečenie bezpečnej a pohodlnej mobility pre chodcov a cyklistov je rekonštrukcia mosta na Centrálnej ulici nevyhnutná. Rekonštrukčné práce začnú už v apríli a trvať by mali do júna 2024. V tomto období musia chodci a cyklisti počítať s obmedzeniami, ako aj s úplnou uzáverou mosta. Rekonštrukcia sa bude realizovať v dvoch fázach. Mesto Žilina plánuje v dňoch od 26. do 28. apríla pôvodný most odstrániť. Následne v druhej fáze, od 24. do 26. mája, bude osadený nový most. Proces rekonštrukcie a napredovanie projektu bude závisieť aj od počasia, ako je to v prípade všetkých prác v exteriéri. Sčasti bude obmedzená aj mestská hromadná doprava v tejto oblasti, keďže mostný objekt sa nachádza v blízkosti zastávok. Prínosom rekonštrukcie bude okrem estetického zlepšenia verejného priestoru najmä zvýšenie bezpečnosti a komfortu obyvateľov. Investície do pešej infraštruktúry prispievajú k bezpečnejšej, komfortnejšej a udržateľnejšej mobilite v našom meste.

IMG_1768