icon

O ďalšom smerovaní kultúry v meste rozhodnú Žilinčania v dotazníku

Vyjadrite svoj názor a navrhnite zlepšenia či nové nápady v oblasti kultúry v meste.

left-blob right-blob

Mesto chce zistiť nielen spokojnosť s kultúrnymi podujatiami, ale tiež poskytnúť občanom priestor pre návrhy na zlepšenie. S týmto cieľom spustilo dotazník, ktorý bude k dispozícií na sociálnych sieťach a oficiálnej webovej stránke mesta.

Dotazník pokrýva širokú škálu tém, vrátane hodnotenia súčasných kultúrnych podujatí cez preferencie v kultúrnom programe až po návrhy na nové podujatia. Mesto verí, že spracované výsledky odhalia záujmy komunity a prinesú nápady, ktoré bude môcť v budúcnosti implementovať pri tvorbe kultúrneho programu. Ďalšie smerovanie žilinskej kultúry by malo nadväzovať na bohaté dedičstvo a aktívnu kultúrnu scénu, pričom však musí reflektovať potreby občanov, byť inkluzívne a prístupné. Aj preto je dotazník dostupný širokej verejnosti. Vyjadriť svoj názor, navrhnúť zlepšenia či priniesť nové nápady môžu občania do 15. marca. Dotazník nájdete TU.