icon

Pri vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity vyrastie nové Športové centrum

Projekt nového Športového centra pri vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity v Žiliny (UNIZA) odštartoval 18. septembra „prvým výkopom“.

left-blob right-blob
sportove centrum

Projekt nového Športového centra pri vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity v Žiliny (UNIZA) odštartoval 18. septembra „prvým výkopom“.  Športové centrum bude spĺňať náročné požiadavky pre organizovanie medzinárodných športových podujatí do úrovne ME, najmä halových športov ako sú basketbal, volejbal, futsal, florbal, tenis a bedminton.  Zázemie Športového centra budú môcť využívať aj užívatelia atletického štadiónu, futbalového štadiónu a organizátori atletických súťaží. Termín ukončenia výstavby je január 2025.

Projekt Športového centra, ktorý realizuje Žilinská univerzita v Žiline a mesto Žilina 18. septembra spoločne predstavili: rektor UNIZA Ján Čelko, primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan, prorektor pre rozvoj Andrej Czán, kvestorka Jana Gjašiková, riaditeľ Ústavu telesnej výchovy Róbert Janikovský, tréner halových športov (florbalu) Daniel Baránek a zástupca zhotoviteľa stavby.

Moderné multifunkčné Športové centrum poskytne profesionálne podmienky pre športové hry, akými sú  basketbal, volejbal, florbal, futsal, hádzaná a rovnako aj pre doplnkové športy: atletika, tenis, bedminton, stolný tenis a ďalšie. Tréningové priestory a zariadenia budú využívať Ústav telesnej výchovy (ÚTV UNIZA) a športové kluby AC UNIZA, ktoré sú organizátormi významných celoslovenských akademických športových podujatí ako napríklad Univerziáda SR, Akademické majstrovstvá SR či Finále univerzít SR. Športové centrum uspokojí potreby organizácii, športových klubov a škôl mesta Žilina a VÚC, ale aj obyvateľov mesta Žilina.

V rámci výučby sa športu venuje pravidelne približne 40 % študentov univerzity. „Našim spoločným cieľom je nielen podpora športových aktivít masového, výkonnostného a vrcholového univerzitného športu, ale taktiež vzdelávanie a príprava mladej generácie športovcov v rámci športovej prípravy klubov,“ povedal Ján Čelko, rektor UNIZA.

„Dnešný deň je pre šport v Žiline veľmi významný a znamená krok správnym smerom. Dlhodobým zámerom mesta je podporovať žilinských športovcov a vytvárať pre nich kvalitné podmienky. Som nesmierne rád a teším sa z toho, že sme sa so Žilinskou univerzitou pustili do projektu nového športového centra, ktoré bude spĺňať najvyššie medzinárodné štandardy. Verím, že k atletickému štadiónu, ktorý sme spoločne otvárali pred rokom, sa už čoskoro pridá ďalšie moderné športovisko,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Športové centrum doplní  priestor atletického štadióna, v ktorom je sústredená aj ďalšia športová infraštruktúra vrátene futbalového štadiónu. Vo futbalových súťažiach bude UNIZA reprezentovať novovznikajúci futbalový klub AC UNIZA. Centrum bude spoluvytvárať zázemie Žilinskej univerzity – vysokoškolské internáty, Novú menzu a Univerzitnú knižnicu.

Projekt Športového centra finančne podporil Fond na podporu športu (FnPŠ) v sume 5 miliónov eur. Na ďalšom financovaní projektu sa podieľali UNIZA a mesto Žilina. Celkové náklady na projekt sú v sume takmer 11 000 000 €.