icon

Pri základnej škole v Brodne mesto vybudovalo nové multifunkčné ihrisko

Žilinskej samospráve sa podarilo získať príspevok z Fondu na podporu športu, vďaka ktorému sa pustila do revitalizácie zastaralého športoviska v mestskej časti Brodno.

left-blob right-blob
Brodno_1

Žilinskej samospráve sa podarilo získať príspevok z Fondu na podporu športu, vďaka ktorému sa pustila do revitalizácie zastaralého športoviska v mestskej časti Brodno. Nové multifunkčné ihrisko bude žiakom základnej školy a verejnosti slúžiť už v júli.

Pôvodné ihrisko bolo v nevyhovujúcom stave a aby mohlo opäť slúžiť, bola potrebná jeho obnova. Pri základnej škole v  Brodne samospráva vybudovala ihrisko s rozmermi 18 x 33 metrov. Nové športovisko je ohraničené mantinelmi, po celom obvode sú záchytné siete s vysunutými bránkoviskami a dvoma vstupmi v smere od základnej školy.

 

„Multifunkčné ihrisko bude po otvorení slúžiť pre malý futbal, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal. Na mieste sme vybudovali aj spevnené plochy pozdĺž vstupnej časti, kde osadíme lavičky a chodníky pre peších. Tie budú prepájať ihrisko s existujúcimi spevnenými plochami v okolí školy tak, aby bol prístup na ihrisko po chodníku a nie po tráve,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.

 

Súčasťou projektu sú aj doplnkové investície ako odvodnenie ihriska, čiarovanie ihriska podľa jednotlivých športov, oplotenie ihriska, obvodová záchytná a ochranná stena nad mantinelmi a mobiliár. Na ihrisku sa zároveň nainštaluje nové úsporné LED osvetlenie. Hlavným prínosom obnovy športoviska je vytvorenie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok pre rozvoj športu u detí, mládeže a širokej verejnosti.

Multifunkčné ihrisko bude slúžiť žiakom počas povinných hodín telesnej a športovej výchovy, športových krúžkov a klubov, pričom dostupné bude aj pre verejnosť. Výška príspevku z Fondu na podporu športu je 45 429,60 eur. Celková výška výdavkov na vybudovanie multifunkčného ihriska je 113 574 eur s tým, že rozdiel je hradený z rozpočtu mesta Žilina.