icon

Príprava rekonštrukcie Bulváru napreduje. Projekt zlepší kvalitu a zvýši dynamiku územia

Projekt rekonštrukcie významného verejného priestoru je aktuálne vo fáze dokončovania projektovej dokumentácie a nasledovať bude vydanie územného rozhodnutia. Stavebné práce plánuje mesto spustiť budúci rok.

left-blob right-blob
bulvar 1 orez

Projekt rekonštrukcie významného verejného priestoru je aktuálne vo fáze dokončovania projektovej dokumentácie a nasledovať bude vydanie územného rozhodnutia. Stavebné práce plánuje mesto spustiť budúci rok.

Územie Bulváru má špecifický charakter a vlastnú identitu. Pre jeho celomestský význam preto k plánovanej rekonštrukcii pristupuje žilinská radnica od začiatku citlivo. V urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaži mesto hľadalo vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru v Žiline medzi ulicami Mostná a Fándlyho. Na základe portfólia prác boli vybraté štyri projekčné kancelárie. Porota sa napokon zhodla na víťazovi, ktorým je architektonická kancelária SLLA s.r.o. Autormi riešenia sú Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín a Ing. arch. Miriam Lišková.

„Človek na prvom mieste“ – to je filozofia plánovanej rekonštrukcie. Teraz je takmer celá ulica A. Bernoláka zaasfaltovaná a využívaná hlavne autami, cyklisti sú v kolízii s chodcami. Po rekonštrukcii bude prioritne určená pre bezpečný pohyb, aby sa ani naši seniori  nemuseli ničoho obávať. Cieľom je zvýšiť kvalitu tohto významného verejného priestoru. Víťazný návrh rozširuje priestor pre chodcov na oboch stranách Bulváru, dopĺňa ho o promenádu s vysokou platanovou alejou. Pod stromami tak vzniká priestor pre stretávanie sa, oddych. Takéto riešenie tak reflektuje súčasné trendy stvárnenia verejných priestorov, síce rešpektuje jestvujúci komunikačný systém, no je upravený tak, aby bola preferovaná nemotoristická doprava. Na všetkých hlavných peších ťahoch je rezaná kamenná dlažba, po ktorej určite nebude problém chodiť ani na opätkoch,“ priblížil riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka. Vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území Bulváru podľa neho pôsobí ako ekostabilizačný prvok, čo prispeje k  trvalo udržateľnému rozvoju a eliminuje nepriaznivé dôsledky klimatických zmien.

Návrh vytvára moderný a živý mestský bulvár. Architekti odporúčajú otvoriť bočné fasády obchodov, postupne ich doplniť o prevádzky ako kaviarne, pekárne a podobne. Odborníci zároveň odporučili znížiť počet parkovacích miest maximálne o 20 percent. 

 

„Zníženie vychádza z analýzy obsaditeľnosti parkovacích miest, no v žiadnom prípade sa nedotkne obyvateľov bytoviek. Parkovanie na ul. A. Bernoláka v súčasnosti nie je úplne v súlade s legislatívou. Víťazný návrh splnil podmienky, parkovanie však koncipoval inak, ako sú občania mesta doteraz zvyknutí. Územie sa tak otvára chodcom. Cyklopruh je oddelený od chodníka pre peších, aby bola obmedzená možnosť kolízie s chodcami. Doprava v žiadnom prípade neobmedzí príjazd sanitiek a hasičov k obytným domom – to bola jedna z hlavných podmienok pri súťaži.“ doplnil hlavný architekt mesta.

 

Žilinská radnica plánuje do revitalizácie Bulváru investovať zhruba 2,5 milióna eur. Celková obnova územia je rozdelená na dve etapy. Prvá rieši nový Bulvár, lokalita starého Bulváru prejde obnovou neskôr. „Projekt rekonštrukcie nového Bulváru prináša výrazne vyššiu kvalitu a celkovú dynamiku priestoru. Prostredie bude zelenšie a oveľa prístupnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou riešenia bude i úprava autobusovej zastávky na Mostnej ulici, tak aby bol zabezpečený jej bezbariérový prístup. S obnovou sme chceli začať oveľa skôr, vzhľadom na náročné procesy sa nám to ale nepodarilo. Bernolákovu ulicu chceme začať rekonštruovať budúci rok,“ skonštatoval žilinský primátor Peter Fiabáne.