icon

Cyklochodník Žilina – Terchová

Na mapu pribudla unikátna cyklotrasa Terchovská dolina.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 6 300 000 €

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra: 350 000 €

Nadácia KIA Slovakia: 310 000 €

Žilinský samosprávny kraj: 100 000 €

Žilinský turistický kraj: 30 000 €

7 090 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Cyklochodníky

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 6 300 000 €

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra: 350 000 €

Nadácia KIA Slovakia: 310 000 €

Žilinský samosprávny kraj: 100 000 €

Žilinský turistický kraj: 30 000 €

7 090 000 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Cyklochodníky

left-blob right-blob

Významná cyklotrasa Terchovská dolina

Unikátna cyklomagistrála Terchovská dolina patrí svojou dĺžkou a výškou investícií k najnáročnejším projektom cyklotrás na Slovensku. Má 23,60 kilometrov a spája až deväť katastrálnych území v smere z Vodného diela Žilina do Terchovej. Cieľom jej výstavby je odbremeniť frekventovanú cestu od nebezpečných stretov cyklistov a motorových vozidiel, ako aj rozšíriť možnosti cyklistiky a podporiť ekologické dochádzanie obyvateľov. 

Unikátom stavby je sústava premostení rieky Varínka – na trase je spolu 18 mostných telies v dĺžke od 10 do 80 metrov. Na cyklochodník nadväzuje aj sieť horských cyklotrás v okolí Malej Fatry, Žiliny a Kysúc, a to v rozsahu viac ako 500 kilometrov. Súčasťou cyklotrasy je tiež osem nabíjacích staníc pre elektrické bicykle.  

Poďakovanie za podporu patrí partnerom projektu – Nadácii KIA, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Žilina, obciam Teplička nad Váhom, Terchová, Gbeľany, Krasňany, Nededza, Varín, Stráža a Mikroregiónu Terchovská dolina. Poďakovanie patrí aj súkromným osobám, pozemkovým spoločenstvám a tým, ktorí poskytli svoje pozemky pod cyklochodník. 

Časová os

2014

prvý prieskum terénu

2015 - 2018

vypracovávanie projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

2019 - 2020

obstarávanie zhotoviteľa stavby

06/2023

dokončený projekt

partner image
partner image
partner image