icon

Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu

Predmetom realizácie projektu bolo vybudovanie cyklotrasy V10 v meste Žilina.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 465 681,68 €

Mestský rozpočet: 80 180,28 €

545 861,96 €  

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 465 681,68 €

Mestský rozpočet: 80 180,28 €

545 861,96 €  

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Cyklochodník má podobu samostatného cyklochodníka, prechádzajúceho centrom mesta po ulici M. R. Štefánika po celej dĺžke ulice. Cyklochodník je vedený jednou z hlavných ulíc mestskej časti Staré mesto a priamo do centra mesta. 

Cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina. 

Výstavbou cyklochodníka došlo k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýšila sa ich bezpečnosť v premávke a vytvorili sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry. Prostredníctvom projektu tiež došlo k presadeniu drevín a zelene na súčasnej komunikácií, za účelom vytvorenia priestoru pre vedenie cyklistického chodníka. 

 

Časová os

12/2021

začiatok realizácie aktivít projektu (prevzatie staveniska, výkopové práce, finalizácia projektu a pod.)

07/2023

ukončenie projektu

08/2023

podaná žiadosť o kolaudáciu

partner image