icon

Doplnenie herných prvkov na ihriskách Solinky a Hájik

Projekt Doplnenie herných prvkov ihrísk Solinky, Hájik je v štádiu príprav.

box-icon

Hodnota investície

30 000 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

Doplnenie herných prvkov ihrísk Solinky, Hájik je v štádiu príprav.

Časová os

09/2023

prebieha verejné obstarávanie

12/2023

predpoklad dokončenia