icon

Inteligentné meteostanice 

Od januára 2023 disponuje Mesto Žilina sieťou inteligentných meteostaníc na monitoring kvality ovzdušia.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 58 540,91 €

Mestský rozpočet: 3 081,10 €

61  622,01 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 58 540,91 €

Mestský rozpočet: 3 081,10 €

61  622,01 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

Od januára 2023 disponuje Mesto Žilina sieťou inteligentných meteostaníc na monitoring kvality ovzdušia. Ide o moderné IoT (internet of things / internet vecí) zariadenia, napojené na mestskú smart platformu, ktorá bude zbierať dáta, analyzovať a publikovať ich. Na základe týchto dát bude môcť mesto kvalifikovanejšie prijímať rozhodnutia, manažovať verejné politiky a správu služieb pre občana. 

Smart meteostanice sledujú viac ukazovateľov v rovnakom čase, tie budú vizualizované mestu aj občanom.  Monitorujú teplotu, vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, hodnoty ozónu, prašnosť, CO, SO2, NO2, UV index ako aj smer a rýchlosť vetra. Nazbierané dáta budú odborne vyhodnotené a spracované do analýz. Tieto analýzy budú relevantným podkladom pre tvorbu akčného plánu znižovania znečistenia ovzdušia, urbanistické plánovanie alebo aj pre plánovanie posypov v zimnom období, či polievanie ciest počas leta.  

Meteostanice boli umiestnené na Autobusové nástupište, do Brodna pri Hasičskej zbrojnici, do Žilinskej Lehoty, na Vlčince pri ZŠ Karpatská, na Hájik pri Základnej škole, do Parku Ľudovíta Štúra, na križovatku ulíc Košická-Nemocničná a do centra mesta pred budovou Biskupského úradu. Kvalitu merania každej stanice overovala Žilinská univerzita na základe kontrolných meraní, ktoré prebiehali od februára do polovice júla 2023. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie porovnávacích meraní. Po vyhodnotení kvality merania budú údaje dostupné cez mestskú smart platformu pre občanov ako aj pre zamestnancov mesta z oddelenia životného prostredia. 

Inteligentné meteostanice sú súčasťou projektu OPII Moderné technológie v meste Žilina podporeného z európskych štrukturálnych fondov sumou takmer 900 tis. €. 

Časová os

2020

štúdia uskutočniteľnosti 

02/2021

podaná Žiadosť o poskytnutie NFP 

06/2021

schválená Žiadosť o poskytnutie NFP 

08/2021

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

2022

verejné obstarávanie 

11/2023

dokončený projekt

partner image