icon

Inteligentné priechody pre chodcov 

Od mája 2023 pribudlo 9 inteligentných priechodov pre chodcov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 160 005,77 €

Mestský rozpočet: 8 421,45 €

168 427,22 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 160 005,77 €

Mestský rozpočet: 8 421,45 €

168 427,22 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Doprava

left-blob right-blob

Lokality, v ktorých nové priechody pribudli, samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., ktorá je realizátorom stavebných prác, vybudovala priechody na Ulici Vysokoškolákov pri OBI, pri Poliklinike ŽILPO, na Ulici Pri Celulózke, Veľký Diel (Lesopark), A. Rudnaya-Centrálna, na Štefánikovom námestí, na križovatke Priemyselnej ul. s Rázusovou ul., na Závodskej ceste a na križovatke Ul. R. Zaymusa s Komenského ulicou. 

Súčasťou každého priechodu je inteligentné LED osvetlenie umiestnené na dvoch stožiaroch, obojstranné signalizačné LED svietidlá, dva detektory pohybu, dopravné značky s fluorescenčným podkladom a riadiaca jednotka SMART systému na riadenie intenzity osvetlenia a blikania napojená na verejné osvetlenie. Vďaka kontrastnému nasvieteniu priechodov sa dosiahla lepšia viditeľnosť chodcov, čím sa zvýšila ich bezpečnosť. Realizácia priechodov zahŕňala aj vodorovné dopravné značenie.  

Inteligentné priechody pre chodcov nám zároveň zbierajú dáta o pohyboch chodcov, pričom s údajmi budeme následne ďalej pracovať. Na základe kľúčových informácií o frekvencii pohybu na jednotlivých úsekoch v čase, budeme vedieť lepšie formulovať dopravnú stratégiu. Na každom priechode je tiež nainštalovaný smart senzor pre snímanie atmosférických veličín, ako napríklad teploty, vlhkosti či prachových častíc. 

Do deviatich inteligentných priechodov žilinská radnica investovala spolu 168 427,22 eur. Investícia je z 95 % financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci projektu Moderné technológie v meste Žilina.  

 

Časová os

2020

štúdia uskutočniteľnosti 

02/2021

podaná Žiadosť o poskytnutie NFP 

06/2021

schválená Žiadosť o poskytnutie NFP 

08/2021

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

2022

verejné obstarávania

2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

partner image