icon

Inteligentný kamerový systém mestskej polície  

V júli 2023 bol nainštalovaný a odovzdaný inteligentný kamerový systém mestskej polície.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 182 223,98 €

Mestský rozpočet: 9 590,74 €

191  814,72 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 182 223,98 €

Mestský rozpočet: 9 590,74 €

191  814,72 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

V júli 2023 bol nainštalovaný a odovzdaný inteligentný kamerový systém mestskej polície, ktorého súčasťou je 19 otočných, 3 pevné a 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície, či zobrazovacia video-stena v riadiacom stredisku.  

Nainštalovaný smart kamerový systém vyhodnocuje alarmové situácie v danej oblasti a upozorňuje operátora dohľadového systému len na podozrivé situácie, čím umožňuje kvalitné a včasné vyhodnotenie vzniknutých situácií.  

Na základe záznamu z kamery sa bude dať vyhodnotiť oprávnenosť zákroku, budú fungovať ako dôkazový materiál z udalosti. Zavedenie inteligentného kamerového systému je v prvom rade prospešné pre zlepšenie fungovania mestskej polície, nakoľko pri alarmovej situácií dokáže rýchlo upozorniť operátora, ktorý vie rýchlo vyhodnotiť danú situáciu. Veľkou výhodou inteligentných kamier oproti zastaralým analógovým kamerám je kvalita a rozšírenie obrazu.

Inteligentný kamerový systém vie zabezpečiť detailné rozlíšenie tváre človeka, čím napomáha k rýchlemu a efektívnejšiemu zásahu pri dolapení páchateľa, pri realizácii priestupkov alebo inej trestnej činnosti. Inštalácia inteligentného kamerového systému má aj preventívny charakter. Potenciálny páchateľ upustí od kriminálnych úkonov, keď si je vedomý, že je monitorovaný a z trestného činu bude veľmi ľahko usvedčený. Zlepšenie kamerového systému prinesie zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. 

Osobné kamery spĺňajú náročné podmienky, nielen na technické prevedenie, ale aj na prenos videí a ich centrálne ukladanie. Sú však dôležité tiež pre ochranu policajtov, keďže bývajú kritizovaní nielen kvôli forme zákrokov, ale napríklad aj pre nečinnosť. 

Inteligentný kamerový systém je súčasťou projektu OPII Moderné technológie v meste Žilina podporeného z európskych štrukturálnych fondov sumou takmer 900 tis. €. 

Časová os

2020

štúdia uskutočniteľnosti 

02/2021

podaná Žiadosť o poskytnutie NFP 

06/2021

schválená Žiadosť o poskytnutie NFP 

08/2021

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

2022

verejné obstarávanie   

2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

partner image