icon

Kanalizácia v Považskom Chlmci

Stavebné práce 2. etapy budovania splaškovej kanalizácie Považský Chlmec – stoková sieť, ktoré sa začali v septembri 2020, sú ukončené.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 1 284 102,91 €

SEVAK

2 487 589,23 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Považský chlmec

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Považský chlmec

left-blob right-blob

V rámci projektu sa vybudovala nová splašková a dažďová kanalizácia vrátane povrchového odvedenia vôd z komunikácií na uliciach Nižedvorskej, Horskej, Zúbekovej, Študentskej, Fialkovej, Pomocnej, Alexyho, Požiarnickej, na Hlavnej ceste a v časti Námestia Borodáča.

Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou približne 1,8 kilometra a takmer 500 metrový kanalizačný výtlak sa napojil na kanalizačnú sieť vybudovanú v 1. etape stavby.

Cez čerpaciu stanicu ČS1 (vybudovanú v 1. etape) boli splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až do Spoločnej čistiarne odpadových vôd Žilina. Na financovaní projektu za 2,5 milióna eur sa dohodli Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., a mesto Žilina, ktoré prispelo sumou približne 1 milión eur.  

Časová os

09/2020

začiatok realizácie

09/2022

ukončenie realizácie

09/2022

kolaudácia