icon

Lampové regulátory 

Na 855 pouličných svietidlách bola dokončená montáž inteligentných lampových regulátorov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 252 768,05 €

Mestský rozpočet: 13 303,57 €

266 071,62 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 252 768,05 €

Mestský rozpočet: 13 303,57 €

266 071,62 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

V častiach Staré mesto, Bôrik, Solinky, Vlčince a  Závodie bola koncom júla 2023 na 855 pouličných svietidlách na 23 uliciach dokončená montáž inteligentných lampových regulátorov. Tieto spolu s novými rozvádzačmi zabezpečia úsporu, monitorovanie a riadenie osvetlenia na diaľku.

Verejné osvetlenie bude slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta. Prepojenie viacerých inteligentných riešení z rôznych zariadení do jedného systému bude riešiť softvér na zber a vizualizáciu dát, ktorý bude doprogramovaný do existujúcej mestskej smart platformy. 

Cieľom je vytvoriť ekonomicky efektívnu sieť verejného osvetlenia, ktorá bude fungovať pod neustálym napätím 24 hodín denne. Optická dátová sieť verejného osvetlenia bude využívaná na tok informácií z/do všetkých smart riešení mesta, čo znamená , že nie je potrebná dodatočná investícia do novej infraštruktúry. Toto riešenie umožňuje ovládanie jednotlivých svietidiel samostatne a na vzdialenú komunikáciu, čím sa znížia prevádzkové náklady a náklady na údržbu.

Spotreba energie sa zníži. Funkciou doplneného lampového regulátora je individuálne monitorovať a riadiť svetelné miesto alebo svetelný bod bez nutnosti pridávania komunikačných liniek od rozvádzača k lampám. Umožňuje obojsmerné riadenie a monitorovanie cez napájacie káble lámp. Rozvádzače dokážu vďaka zabudovaným algoritmom a vlastnému procesoru spracúvať dáta a vykonávať rozhodnutia, popri inom i na základe spotreby elektrickej energie v skupine. Toto je obzvlášť dôležité pre elimináciu okamžitých odberov nad limit stanovený výrobcom. Riešenie riadenia a správy verejného osvetlenia vychádza z riadiaceho systému. Z pracoviska s pripojením na internet bude možné ovládať celú sieť verejného osvetlenia.  

Lampové regulátory a rozvádzače verejného osvetlenia sú súčasťou projektu OPII Moderné technológie v meste Žilina podporeného z európskych štrukturálnych fondov sumou takmer 900 tis. €. 

Časová os

2020

štúdia uskutočniteľnosti 

02/2021

podaná Žiadosť o poskytnutie NFP 

06/2021

schválená Žiadosť o poskytnutie NFP 

08/2021

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

2022

verejné obstarávanie

2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

partner image