icon

Mobilná zeleň

Mobilnú zeleň mesto nainštalovalo vo viacerých lokalitách v rámci Žiliny.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 162 194,82 €

Štátny rozpočet: 28 622,62 €

200 860,46 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Zeleň

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 162 194,82 €

Štátny rozpočet: 28 622,62 €

200 860,46 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Zeleň

left-blob right-blob

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina zrealizovali inštaláciu novej mobilnej zelene na vytypovaných miestach v rámci mesta.

V 118 kvetináčoch sa vysadili trvalkové kompozície aj vzrastlé dreviny. V prvej fáze bola zeleň umiestnená na deviatich miestach. Súčasťou inštalácie bolo odstránenie starých kvetináčov nachádzajúcich sa v lokalitách, kde pribudla nová mobilná zeleň. Staré kvetináče mesto premiestnilo do lokalít, kde predtým chýbali, čím došlo k navýšeniu mobilnej zelene.   

Nákup a inštaláciu novej mobilnej zelene mesto realizovalo v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Časová os

2022

realizácia verejného obstarávania

10/2022

začiatok prác

11/2022

dokončený projekt

partner image