icon

Modernizácia detského dopravného ihriska

Cieľom projektu je zatraktívnenie a rozšírenie výučby dopravnej výchovy pre deti a mládež v snahe eliminovať počet nehôd spôsobených najmladšími účastníkmi cestnej premávky.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nadácia KIA 40 000 €

40 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nadácia KIA 40 000 €

40 000 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Cieľom projektu bolo zatraktívnenie a rozšírenie výučby dopravnej výchovy pre deti a mládež v snahe eliminovať počet nehôd spôsobených najmladšími účastníkmi cestnej premávky.

Nákupom interaktívnych vyučovacích pomôcok sa podarilo využiť potenciál dopravného ihriska čím sa stalo jedným z najmodernejších v SR.

V súčasnosti je potrebné zlepšovať pripravenosť detí na nástrahy dopravného systému najmä praktickými ukážkami.

Získaním moderných vyučovacích pomôcok (interaktívna tabuľa, okuliare simulujúce opitosť a nadrogovanie, prenosné dopravné ihrisko a výukové trenažéri) vzniklo v meste Žilina jedno z najmodernejších dopravných ihrísk na Slovensku. To je predpokladom pre zatraktívnenie výučby dopravnej výchovy aj u detí vyšších ročníkov, kde prax ukazuje na vysokú rizikovosť práve mladých vodičov v cestnej premávke.

Vyučovanie dopravnej výchovy v súčasnosti prebieha na Detskom dopravnom ihrisku, ktorého vybavenie je staršie a postačuje len na výuku detí predškolského veku a I. stupňa ZŠ.

Prax a dopravné štatistiky však poukazujú, že je potrebné sa zamerať aj na staršie deti – II. stupeň ZŠ a prvé ročníky SŠ, pre ktorých je výchova v správaní sa v cestnej premávke rovnako dôležitá, nakoľko sa pohybujú na rôznych nemotorových dopravných prostriedkoch a často sú účastníkmi dopravných nehôd.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:

  • Zatraktívnenie problematiky dopravnej výchovy pre deti počas aj mimo školského vyučovania.
  • Eliminovanie dopravných nehôd s účasťou detí a mládeže a následkov na zdraví.
  • Zvýšenie základného právneho vedomia u detí ohľadom bezpečného správania sa v cestnej premávke.

Časová os

05/2023

verejné obstarávanie na nákup simulačných okuliarov

06/2023

verejné obstarávanie na nákup prenosného dopravného ihriska

07/2023

verejné obstarávanie na nákup dvoch automobilových trenažérov

08/2023

verejné obstarávanie na nákup interaktívnej tabule s projektorom a notebookom

09/2023

dokončený projekt

partner image