icon

Modernizácia herných prvkov v detských jasliach

Modernizované ihriská tešia deti v detských jasliach na Puškinovej a Veľkej Okružnej ulici.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 31 084,03 €

31 084,03 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Školstvo

left-blob right-blob

Herné prvky v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prešli modernizáciou. Modernizácia sa týkala detských jaslí na Puškinovej a Veľkej Okružnej ulici.

Vo vonkajších areáloch deťom pribudla lokomotíva a požiarne auto s tunelom, vozne k lokomotíve, dvojdomček so šmýkačkou, pružinové hojdačky, preklápacia hojdačka či lanová dvojhojdačka.

Modernizácia sa realizovala v dvoch fázach. V prvej sa zhotoviteľ zameral na celkovú kontrolu prvkov. Následne pokračovala demontáž starých, nefunkčných, herných prvkov. Táto časť bola ukončená prípravou na osadenie nových komponentov.

V druhej sa realizovala samotná modernizácia. Zriaďovateľovi sa tak podarilo vytvoriť úplne nové detské ihriská s viacerými hernými variáciami.

Časová os

2021

verejné obstarávanie

2022

dokončený projekt