icon

Modernizácia Mestskej knižnice

Mestská knižnica Žilina („eMKa“) prešla modernizáciou.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 6 031,46 €

Príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu: 114 597,80 €

120 629,26 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 6 031,46 €

Príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu: 114 597,80 €

120 629,26 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Na obnovu priestorov vo svojich piatich pobočkách získala knižnica finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Cieľom modernizácie v celkovej výške viac ako 120-tisíc eur je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Pobočky mestskej knižnice na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, v Strážove a v Trnovom majú nové interiérové vybavenie. Pribudli nielen nové knižné regály, ale i počítače, tlačiarne, interaktívna tabuľa či ozvučovacia technika. Projekt bol podľa riaditeľky knižnice realizovaný prostredníctvom finančnej dotácie z eurofondov.

Celkové oprávnené výdavky na projekt „Nákup vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ predstavovali sumu 120 629,26 eura. Príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bol vo výške 114 597,80 eura, pričom mesto Žilina sa na ňom podieľalo 5 %-ným spolufinancovaním vo výške 6 031,46 eura.

Mestská knižnica Žilina vznikla v roku 2021 transformáciou pobočiek Krajskej knižnice v Žiline, ktorú prevzala žilinská radnica od Žilinského samosprávneho kraja. Pobočky mali podľa primátora mesta značný modernizačný dlh a obnova bola preto viac ako nevyhnutná. 

Mestská knižnica Žilina má svoju centrálnu pobočku na sídlisku Vlčince a ďalšie pobočky sa nachádzajú na Solinkách, Hájiku, v Strážove, Trnovom a v Bytčici. V súčasnosti má knižnica k dispozícii približne 59-tisíc knižničných jednotiek všetkých žánrov od kníh pre deti až po knihy pre dospelých. Knihy je možné okrem priamej výpožičky objednať vopred  on-line v knižničnom katalógu. 

Časová os

04/2023

začiatok realizácie projektu

11/2023

dokončený projekt