icon

Nová fasáda na budove Mestskej polície

Rekonštrukcia fasády budovy mestskej polície na Hollého ulici bola vyvrcholením dlhoročných prác zameraných na zníženie energetickej náročnosti objektu.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 30 546 €

30 546 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob
MP - nová fasáda

Budova mestskej polície na Holého ulici v Žiline prešla rekonštrukciou. Kvôli zatekaniu budovy bola poškodená omietka. Vďaka oprave nabrala budova mestskej polície nový vizuálny a energetický rozmer.

Rekonštrukcia fasády budovy mestskej polície na Hollého ulici bola vyvrcholením dlhoročných prác zameraných na zníženie energetickej náročnosti objektu. Okrem hlavnej budovy prešli rekonštrukciou aj garáže nachádzajúce sa v areáli. Budova mala značne poškodenú omietku vplyvom zatekania dažďovej vody, miestami bola napadnutá machom a plesňami. Zatekanie bolo čiastočne odstránené už v roku 2020, kedy bola opravená strecha na budove.

Farebnosť a výsledné prevedenie fasády určil Útvar hlavného architekta v Žiline. Celkové náklady rekonštrukcie boli vo výške 30 546 eur a obsahovali demontáž a montáž zvodových rúr, očistenie vonkajšej omietky, opravu omietok, ochranu – čistenie a sanáciu betónových konštrukcií, čistenie fasády, prípravu podkladu penetráciou, náter fasádny tekutý silikónový podkladný a náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný.

Práce realizovala spoločnosť E.S. Investment s.r.o. z Topoľčian ako víťaz verejného obstarávania a boli dokončené podľa časového harmonogramu v polovičke novembra 2021. Budova mestskej polície tak nabrala nový vizuálny a energetický rozmer.

Časová os

09/2021

verejné obstarávanie

09/2021

začiatok realizácie

11/2021

dokončený projekt