icon

Nové cykloprístrešky v meste

Samospráva pokračuje v zlepšovaní podmienok pre nadšencov cyklodopravy.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 33 215,46€

34 393,87 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 33 215,46€

34 393,87 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Pribudli dva cykloprístrešky, ktoré sú z prevažnej časti hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prvý prístrešok sa nachádza v centre mesta, konkrétne pred mestským úradom, druhý vznikol pred mestskou krytou plavárňou. Stavenisko pre budovanie prístreškov bolo odovzdané 30. novembra 2021.

Prístrešky sú určené na bezpečné, každodenné strednodobé parkovanie, maximálne po dobu 10 hodín. Kapacita jedného prístrešku je najviac 14 bicyklov, ktoré si užívateľ jednoducho zabezpečí svojím zámkom. 

Časová os

2019

projektová dokumentácia

2020

ohlásenie drobnej stavby

09/2022

dokončený projekt