icon

Nové denné centrá na Solinkách

Rekonštrukciu za viac ako 42-tisíc eur samospráva realizovala v období rokov 2020-2021.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 42 843,21 €

42 843,21 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Solinky

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Solinky

left-blob right-blob

Rodičom s deťmi, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom sa venujú nové denné centrá na žilinskom sídlisku Solinky. Vznikli v prízemných nebytových priestoroch mestskej bytovky na Borovej ulici. Rekonštrukciu za viac ako 42-tisíc eur samospráva realizovala v období rokov 2020-2021.

Novootvorené centrá majú dve samostatné časti – centrum pre seniorov a centrum pre rodičov s deťmi. Každú časť vedie osobitne zamestnanec, ktorý sa bude venovať nielen rodičom s deťmi a seniorom, ale aj vzájomnému prepájaniu generácií a tiež ich interakcii. Centrá sú jedinečné aj tým, že okrem poskytovania miesta pre stretávanie seniorov, organizácií, konania prednášok, diskusií, tvorivých dielní, workshopov, cvičení, kultúrnych podujatí či výletov budú poskytovať zázemie aj pre rodičov s deťmi, ktorí trávia čas najmä na rodičovskej dovolenke a chcú sa vzájomne stretávať.

Vznik denných centier na sídlisku Solinky podporila Nadácia Kia Slovakia.

Časová os

08/2020

zahájenie prác

11/2020

ukončenie prác

04/2021

kolaudácia