icon

Nové multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ v Brodne

Zastaralé športovisko v Brodne prešlo rekonštrukciou. Nové multifunkčné ihrisko je už sprístupnené verejnosti.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Fond na podporu športu: 45 429,60 €

Mesto Žilina: 68 144,40 €

113 574 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Brodno

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Brodno

left-blob right-blob

Revitalizácia športoviska v Brodne

 

Cieľom realizovaného projektu bola revitalizácia zastaralého športoviska v mestskej časti Brodno. Pôvodné ihrisko bolo v nevyhovujúcom stave a aby mohlo opäť slúžiť, bola potrebná jeho obnova. Nové športovisko s rozmermi 18 x 33 metrov je ohraničené mantinelmi, po celom obvode sú záchytné siete s vysunutými bránkoviskami a dvoma vstupmi v smere od základnej školy.

Multifunkčné ihrisko slúži pre malý futbal, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal. Na mieste sú vybudované aj spevnené plochy pozdĺž vstupnej časti a chodníky pre peších, ktoré prepájajú ihrisko s existujúcimi spevnenými plochami v okolí školy tak, aby bol prístup na ihrisko po chodníku a nie po tráve.  

Súčasťou projektu sú aj doplnkové investície ako odvodnenie ihriska, čiarovanie ihriska podľa jednotlivých športov, oplotenie ihriska, obvodová záchytná a ochranná stena nad mantinelmi, mobiliár a nové úsporné LED osvetlenie. Hlavným prínosom obnovy športoviska je vytvorenie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok pre rozvoj športu u detí, mládeže a širokej verejnosti.  

Časová os

12/2020

projektová dokumentácia

09/2021

aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer

10/2021

podanie Ohlásenia k stavebným úpravám na Stavebný úrad

10/2021

súhlasné stanovisko Stavebného úradu k Ohláseniu stavebných úprav

11/2021

vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

01/2022

schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mestským zastupiteľstvom

01/2022

zaslanie žiadosti o poskytnutie príspevku

02/2022 - 08/2022

proces verejného obstarávania

09/2022

odovzdanie staveniska

01/2023 – 03/2023

prerušenie prác z dôvodu poveternostných podmienok

04/2023

obnovenie prác

07/2023

dokončený projekt

partner image