icon

Nové oplotenie areálu materskej školy v Zástraní

box-icon

Hodnota investície

54 059,35 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2024

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Zástranie

box-icon

Stav projektu

2024

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Zástranie

left-blob right-blob

Materská škola je miestom, kde deti trávia významnú časť svojho dňa, učia a hrajú sa a rozvíjajú svoje osobnosti. Bezpečnosť a pohodlie detí sú preto na prvom mieste pre všetkých rodičov a pedagógov. V tomto duchu bolo nedávno dokončené nové oplotenie materskej školy v Zástraní, ktoré prináša vyššiu bezpečnosť a estetické zlepšenie celého areálu škôlky. 

Okrem kompletnej obnovy oplotenia sa realizovala aj rekonštrukcia oporného múru.

Časová os

12/2023

začiatok realizácie

05/2024

dokončený projekt