icon

Nové oplotenie na Novom cintoríne

Celková dĺžka opraveného oplotenia je 550 metrov. 

box-icon

Hodnota investície

86 668,29 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Závodie

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Závodie

left-blob right-blob

Mesto Žilina zrekonštruovalo oplotenie na Novom cintoríne. Pietne miesto sa nachádza na okraji lesa a láka divú zver, ktorá svojou aktivitou poškodzovala hrobové miesta a ich okolie. Nové oplotenie slúži ako bariéra a ochrana pred diviačou zverou.

Rozhodli sme sa ukončiť problém s divou zverou, ktorá roky trápila pozostalých a nájomníkov na Novom cintoríne v Žiline. Na základe viacerých podnetov od občanov a správcu pietneho miesta sa zástupcovia mesta rozhodli zjednať nápravu a zamedziť vstup divej zveri na cintorín.

Oplotenie je zo zváraných poplastovaných panelov s výškou 2,3 metra. Taktiež boli osadené podhrabové dosky, ktoré slúžia ako odolná bariéra proti diviačej zveri. Celková dĺžka opraveného oplotenia je 550 metrov. 

Časová os

09/2021

projekt

09/2021

verejné obstarávanie

11/2021

ohlásenie drobnej stavby

03/2022

dokončený projekt