icon

Nové parkovisko na ulici Na stanicu

Na nevyužívanej ploche na ulici Na stanicu v mestskej časti Bytčica vzniklo 27 nových parkovacích miest.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 144 136,56 €

144 136,56 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Bytčica

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Bytčica

left-blob right-blob

Na nevyužívanej ploche na ulici Na stanicu v mestskej časti Bytčica vzniklo 27 nových parkovacích miest. Nové parkovisko je určené pre potreby materskej školy, priľahlejšieho bytového domu a blízkych objektov.

V danej lokalite sa nachádzala nevyužívaná zelená plocha, ktorá bola upravená. Pôvodné stromy ostali zachované a vysadilo sa 7 kusov okrasných stromov Prunus serrulata Kanzan, ktoré slúžia ako ochranná a estetická bariéra medzi materskou školou a parkoviskom.

Pribudlo aj nové osvetlenie, ktoré zaručí väčšiu bezpečnosť v danej lokalite. Odvedenie dažďových vôd z povrchu komunikácie spevnených plôch a parkovísk je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov, ktoré sú ďalej zaústené do dažďovej kanalizačnej prípojky. Odvodnenie je riešené cez odlučovač ropných látok a voda následne vsakovaná cez vsakovací objekt. Spomínaný systém zaručuje ekologické odvodňovanie parkovacej plochy.

Časová os

2018

projektová dokumentácia

06/2020

územné rozhodnutie

01/2021

stavebné povolenie

10/2021

dokončený projekt

02/2022

kolaudácia