icon

Nové polopodzemné kontajnery na Hájiku

Na Hájiku pribudli nové polopodzemné kontajnerové stojiská.

box-icon

Hodnota investície

244 340,55 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Hájik

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Hájik

left-blob right-blob

Na Hájiku pribudli nové polopodzemné kontajnerové stojiská. Lokality umiestnenia boli vybrané na základe dostupnosti a umiestnenia inžinierskych sietí.

Prvé dve stojiská sa realizovali na hranici ulíc Matej Bela a Jedlíkova a druhé pribudli v lokalite Mateja Bela a Stodolova. Ďalšie tri sa realizovali v druhej etape a pribudli na Slnečnom námestí, na Jedlíkovej a Kempelenovej ulici.

 

Stojiská obsahujú nádoby na:

  • komunálny odpad 5 m3
  • sklo 1,5 m3
  • papier 5 m3
  • plast 5 m3
  • kov 1,5 m3
  • viacvrstvové kombinované materiály 5 m3
  • BIO odpad 1,5 m3

 

Polopodzemné stojiská sú ďalším prvkom, ktorý zamedzí prístup diviakom k odpadkom. Aj tieto kroky dopomohli k tomu, aby bolo na sídlisku o niečo bezpečnejšie a čistejšie.

Časová os

2020

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2020

štúdia

2020

dokumentácia meračských prác - zameranie sieti v zmysle štúdie

2021

projektová dokumentácia

2022

stavebné povolenie

05/2023

dokončený projekt

07/2023

kolaudácia