icon

Nové polopodzemné kontajnery na sídlisku Hliny V

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polo-podzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 102 616,81 €

102 616,81 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Odpadové hospodárstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. Samospráva aktuálne dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V.

Nové stojiská obsahujú nádoby na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a nápojový kartón. Polopodzemné kontajnery mesto nainštalovalo na Hečkovej ulici na Hlinách V.

Časová os

2021

projektová dokumentácia

06/2022

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

07/2022

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

12/2022

ukončenie realizácie projektu

03/2023

dátum právoplatnosti kolaudácie