icon

Nové workoutové ihriská

Na území mesta sa doplnili a vybudovali nové workoutové ihriská.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 40 929,34 €

40 929,34 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Šport

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Šport

left-blob right-blob

Na území mesta sa doplnili a vybudovali nové workoutové ihriská. Obyvatelia Zástrania, Budatína, Považského Chlmca a Mojšovej Lúčky sa tešia z nových prvkov, ktoré podporujú ich športovú a pohybovú aktivitu.

V mestskej časti Zástranie pribudlo nové ihrisko pri kultúrnom dome. Z workoutových prvkov obsahuje prvky – lyže, ktoré slúžia na tlak v sede, bradlá určené na zdvih nôh, všeobecné bradlá, šikmú lavičku, hrazdu a lanovú pyramídu.

Pri základnej škole v Budatíne bol park doplnený o stôl a lavičku. Jestvujúce workoutové ihrisko sa doplnilo o fit prvok – veslovanie.

V Mojšovej Lúčke sa na existujúcom ihrisku dobudoval prvok „opičia dráha“. Spomínaný prvok je najväčším svojho typu na území mesta Žilina.

Obyvatelia Považského Chlmca sa tešia z nového workoutového ihriska, ktoré vzniklo pri kultúrnom dome. Ihrisko obsahuje prvky na roznožovanie, stepper, orbitrek, tlaky a príťahy v sede, twister, korčule a lyže.

Aj takýmto spôsobom sa samospráva snaží podporovať športové aktivity obyvateľov mesta a jeho mestských častí.

Časová os

04/2022

zadanie projektu

09/2022

verejné obstarávanie

12/2022

dokončený projekt