icon

Nové workoutové ihrisko

Workoutové ihrisko je určené k aktívnemu odpočinku alebo pre športovú činnosť vo voľnom čase.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 10 200 €

Mesto Žilina: 7 190 €

Štátny rozpočet: 1 800 €

19 190 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Cieľom realizovaného projektu je vybudovanie workoutového ihriska pre potreby komunitného centra „Na predmestí“. Ihrisko sa bude realizovať v zastavanom území mesta na ulici Bratislavská s vybudovanou asfaltovou prístupovom komunikáciou. Spevnená plocha ihriska má rozmer 13,45 m x 6,0 m.

Na ihrisku budú umiestnené nasledovné prvky: klikovacie madlá, veľké madlá, veľké bradlá, hlavná zostava – 5x hrazda, 1x šikmá rebrina, 1x rebrina vodorovná s bočnými úchopmi, 1x rebrina zvislá, 2x úchop vlajka, 1x trojhrazda. V tesnej blízkosti ihriska bude aj informačná tabuľa, na ktorej bude umiestnený prevádzkový poriadok.

Workoutové ihrisko je určené k aktívnemu odpočinku alebo pre športovú činnosť vo voľnom čase, ktorý prináša človeku fyzické zotavenie, psychické uvoľnenie a vnútorné uspokojenie obohacujúce jeho intelekt a prispieva k rastu osobnosti. Využitie možnosti športového vyžitia vo voľnom čase taktiež predchádza kriminalite mládeže. Stavba má verejný charakter a slúži ku športu a relaxácii verejnosti. Počíta sa aj s účasťou imobilných ľudí podľa fyzických možností a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Projekt výstavby workoutového ihriska je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov mesta Žilina.

Časová os

05/2023 - 05/2023

zabezpečenie projektovej dokumentácie k stavbe

07/2023

podanie žiadosti o stavebné povolenie

11/2023

vydanie stavebného povolenia

12/2023 – 01/2024

proces VO

02/2024 – 03/2024

realizácia vybudovania ihriska

04/2024

dokončený projekt

05/2024

spustenie do užívania