icon

Nové workoutové ihrisko

Workoutové ihrisko je určené k aktívnemu odpočinku alebo pre športovú činnosť vo voľnom čase.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 10 200 €

Mesto Žilina: 7 190 €

Štátny rozpočet: 1 800 €

19 190 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2024

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 10 200 €

Mesto Žilina: 7 190 €

Štátny rozpočet: 1 800 €

19 190 €

box-icon

Stav projektu

2024

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Komunitné centrum Na predmestí v Žiline má nový prírastok v podobe moderného ihriska. Investícia v hodnote viac ako 19-tisíc eur má rozšíriť možnosti využitia voľného času pre obyvateľov ulice Bratislavská.

Nové workoutové ihrisko na ulici Bratislavská má slúžiť najmä pre potreby komunitného centra Na predmestí. Stavba obsahuje prvky, ktoré ponúkajú viacero príležitostí využitia. Hlavnú zostavu tvorí 5 hrázd, šikmá, zvislá a vodorovná rebrina s bočnými úchopmi, trojhrazda a dvakrát úchop na tzv. ľudskú vlajku. Zacvičiť si tiež možno na kľukovacích madlách a veľkých bradlách. Informačná tabuľa s inštrukciami poskytuje podrobný návod na bezpečné a efektívne využívanie vybavenia zóny.

Ihriská podobného typu sa vo verejnom priestore tešia veľkej obľube, vybudovala samospráva už na viacerých miestach. V minulom roku jedno z nich rozšírilo areál Základnej školy Limbová, v roku 2022 pribudlo v rámci revitalizácie vnútrobloku Georgesa de Lannuriena. Ďalšie možno nájsť v Zástraní, Budatíne, Považskom Chlmci a Mojšovej Lúčke.

Projekt výstavby na Bratislavskej ulici bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Časová os

05/2023 - 05/2023

zabezpečenie projektovej dokumentácie k stavbe

07/2023

podanie žiadosti o stavebné povolenie

11/2023

vydanie stavebného povolenia

12/2023 – 01/2024

proces VO

02/2024 – 03/2024

realizácia vybudovania ihriska

03/2024

dokončený projekt