icon

Nový asfalt na ul. Štaffenovský dvor

Mesto pokračuje v obnove komunikácii v meste a mestských častiach.

box-icon

Hodnota investície

7 467,76 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Bytčica

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Bytčica

left-blob right-blob

V rámci veľkoplošných opráv miestnych komunikácií, chodníkov a plôch (asfaltovacie práce) sa opravil vjazd do ul. Štaffenovský dvor, ktorý bol v nevyhovujúcom stave. 

Časová os

10/2023

realizácia prác