icon

Nový chodník Budatín – Zádubnie

Obyvateľom Budatína sa značne uľahčí pohyb po mestskej časti.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 190 775,71 €

190 775,71 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Budatín

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Budatín

left-blob right-blob

Pribudol nový úsek chodníka, ktorý nadväzuje na už existujúci chodník na Žltej ulici.

Novovybudované vetvy pokračujú popri ceste III/2070 v smere na Zádubnie až po Striebornú ulicu.

Ide o chodník so zámkovou dlažbou primárne určený chodcom. Celková dĺžka oboch vetiev chodníka je 205 metrov. 

Do budúcna sa na chodníku počíta aj s dobudovaním verejného osvetlenia.

Časová os

2013

projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2016

územné rozhodnutie

2019

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

2022

stavebné povolenie

2022

projektová dokumentácia pre realizáciu

09/2022

verejné obstarávanie

07/2023

dokončená realizácia

11/2023

prebieha kolaudácia