icon

Nový chodník na ulici Suvorovova

Samospráva pokračuje v budovaní a rekonštruovaní chodníkov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 14 734,61 €

14 734,61 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Zrekonštruovali sme chodník vedúci od Suvorovovej ulice po Základnú školu Lichardova.

Celková dĺžka chodníka je 40 metrov a bol použitý povrch zámkovej dlažby. Na základe podnetu od občanov nebol na Suvorovovej ulici zrealizovaný výrub stromov. Mesto vyšlo ich požiadavke v ústrety a nakoniec sa orezal len jeden strom z dôvodu potreby osadenia dopravnej značky.

Pri projektovaní sa myslelo aj na hendikepovaných občanov, preto sú chodníky bezbariérové.

Časová os

2018

projektová dokumentácia

2020

projektová dokumentácia - úprava, rozdelenie na dve etapy

2021

územné rozhodnutie

2021

stavebné povolenie

11/2021

verejné obstarávanie

04/2022

ukončenie prác

05/2022

kolaudácia