icon

Nový chodník pri Materskej škole Jarná

Chodník pred materskou školou Jarná prešiel rekonštrukciou.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 22 373,70 €

22 373,70 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Výstavba chodníka, ktorý vedie popred Materskú školu na Jarnej 2602/7 v Žiline bola ukončená 20. decembra 2020. Následne sa vo februári 2021 uskutočnilo preberacie konanie stavby. Náklady na realizáciu výstavby chodníka predstavujú vyše 22 000 eur.

Časová os

2018

projektová dokumentácia

2019

územné rozhodnutie

2019

stavebné povolenie

11/2020

začiatok realizácie

12/2020

ukončenie realizácie

10/2021

kolaudácia