icon

Nový chodník pri Základnej škole Jarná

Samospráva pokračuje v budovaní a rekonštruovaní chodníkov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 33 778,90 €

33 778,90 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Nový chodník pribudol pri Základnej škole na Jarnej ulici.

Bezpečnosť detí je pre vedenie mesta prioritou a na základe toho sa pokračuje s rekonštrukciou i budovaním nových chodníkov v blízkosti školských zariadení. Nový chodník vznikol pri Základnej škole Jarná a nadväzuje na jestvujúci chodník od Severnej ulice.

Lemuje celý areál školy a končí pri dvojprúdovej ceste na Rajeckej ulici. Celková dĺžka vrátane vjazdov je približne 280 metrov.

Časová os

11/2019

projektová dokumentácia

09/2020

územné rozhodnutie

02/2021

stavebné povolenie

11/2021

verejné obstarávanie

04/2022

ukončenie prác

05/2022

kolaudácia