icon

Obnova komunikácii v Žiline a mestských častiach

Predpokladaná rozloha opravených plôch je približne 35 000 m2.

box-icon

Hodnota investície

660 000€

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Chodníky

left-blob right-blob

Viacero dôležitých dopravných úsekov miestnych komunikácií, chodníkov, ako i asfaltových športových ihrísk prešlo obnovou. Predpokladaná rozloha opravených plôch je približne 35 000 m2 .

Po rokoch sa dočkal výmeny obrusnej vrstvy Rondel. Oprava vozovky tohto dôležitého prepojenia prebehla v rámci jedného víkendu, aby sa čo najmenej obmedzil presun motoristov.

Okrem Rondla prešli výmenou povrchy vozoviek v úsekoch na Uliciach Mateja Bela, Pod Hradiskom, Lichardova, Do Stávku, Osvety – Oslobodenia, Veľká okružná – Predmestská, 1. mája (jeden jazdný pruh v smere od Predmestskej po Nám. gen. M. R. Štefánika), Rádová, Šoltésovej, Kubelíková, Zábrežná.

Rekonštrukciou prešlo aj viacero chodníkov, a to na Ul. Janka Silana, Platanová, Gaštanová, Jaseňová, Oslobodenia, chodník v podchode spájajúci mestské časti Vranie a Brodno, časť cyklotrasy z Budatína pri podchode na Kysuckú ulicu, Suvorovova a Predmestská.

V rámci asfaltovania sa opravia ihriská na Gaštanovej, Javorovej, Petzvalovej, Tulskej a na Pažite. Myslelo sa aj na materské školy a opravili sa plochy v Materskej škole na ulici Cesta k vodojemu v Budatíne, Materskej škole na Kultúrnej ulici v Zástraní a v Materskej škole Andreja Kmeťa na Hollého ulici. Prebehla aj výmena asfaltovej plochy na futbalovom štadióne v Bánovej.

Časová os

06/2022

začiatok realizácie prác

11/2022

dokončenie prác