icon

Parkovisko na Ulici Mateja Bela

Účelom navrhovaného parkoviska je doplnenie parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Hájik. Navrhované parkovisko bude dopravne napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu.

box-icon

Hodnota investície

723 870,07 €

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Hájik

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Hájik

left-blob right-blob

Pre obyvateľov sídliska Hájik plánuje žilinská samospráva vybudovanie nového parkoviska na Ulici Mateja Bela. Navrhované parkovisko bude dopravne napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Ďalšie parkovacie miesta pribudnú na uliciach Dadanova, Petzvalova, Korzo a Kempelenova.

Komunikácie v rámci parkoviska na Ulici Mateja Bela sú navrhnuté ako dvojpruhové obojsmerné účelové cesty so základnou šírkou vozovky 5,5 metra a 5,2 metra. Celkový počet parkovacích miest je 93 stojísk. 30 % projektovaných parkovacích miest bude mať pripravenú káblovú infraštruktúru pre nabíjacie stanice elektromobilov, čo pre predmetné parkovisko predstavuje 28 z celkového počtu parkovacích miest.

Navrhnuté sú dva priechody pre chodcov: prvý priechod sa vyznačí na Kvačalovej ulici a druhý priechod sa vyznačí na Ulici Mateja Bela. Súčasťou riešeného územia je výsadba rastlín zložená z bylinnej, krovitej a stromovej časti. Projekt je momentálne vo fáze prípravy projektovej dokumentácie a hodnota investície je 723 870,07 eura.

Nové parkovacie miesta na sídlisku budú doplnené aj na ďalších uliciach.

Súčasťou projektu je aj dobudovanie chodníka smerom k materskej škole z Petzvalovej ulice. Cena diela je 213 980,11 eura s DPH, plánovaný termín dokončenia prác je do konca januára 2024. 

Časová os

2019

dopravná štúdia

2023

projektová dokumentácia

22.5.2024

nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia

stavebné povolenie