icon

Rekonštrukcia Materskej školy Bajzova

Po realizácii prác a nadstavbe sa mala kapacita školy zvýšiť o ďalších 24 miest.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 362 064, 48 €

IROP: 267 120, 38 €

540 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 362 064, 48 €

IROP: 267 120, 38 €

540 000 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky pre školákov a personál bolo cieľom rekonštrukcie Materskej školy Bajzova v Žiline. Po realizácii prác a nadstavbe sa mala kapacita školy zvýšiť o ďalších 24 miest.

Počas rekonštrukčných prác sa odstránilo opotrebované a zastarané vybavenie budovy a tým sa zvýšila jej vybavenosť i funkčné a úžitkové vlastnosti. Naplánovaná bola aj nadstavba na jednopodlažnej časti budovy, vďaka čomu škola rozšírila svoju kapacitu o jednu triedu.

Súčasťou je aj modernizácia vybavenia školskej kuchyne. Pri rekonštrukcii areálu sa obnovilo i zastarané a nefunkčné detské ihrisko.

Časová os

09/2017

projektová dokumentácia

09/2021

začiatok realizácie projektu

07/2022

dokončený projekt

08/2022

kolaudácia