icon

Rekonštrukcia materskej školy v Závodí

Mesto zrekonštruovalo materskú školu v Závodí.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 249 529,38 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 298 976,21 €

Štátny rozpočet: 35 173,66 €

583 679,25 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Závodie

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 249 529,38 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 298 976,21 €

Štátny rozpočet: 35 173,66 €

583 679,25 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Závodie

left-blob right-blob

Predmetom nadstavby a stavebných úprav boli búracie práce na prízemí, vybudovanie nového poschodia nad celým pôdorysom prízemia a doplnenie detského ihriska. Súčasťou bola aj kompletná rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektroinštalácie, nové kúrenie – novovybudované zariadenie kotolne, rozvody na poschodí či nové rozvody zdravotechniky.

Na novom podlaží sa vytvorili dve triedy pre 33 detí, umyvárka a WC, ďalej samostatné WC pre učiteľov a miestnosť pre upratovačku. V tejto časti sa nachádza aj izolačná miestnosť. Na tomto podlaží je riešená aj samostatná jedáleň a šatňa, ktoré poslúžia pre deti oboch tried. Samostatný výdaj jedál je spojený s výdajom na prízemí malým nákladným výťahom. V časti haly sú vytvorené priestory pre sklad a kabinet pre učiteľky.

Časová os

2019

projektová dokumentácia

2020

stavebné povolenie

05/2021

začiatok prác

08/2022

dokončený projekt