icon

Rekonštrukcia Materskej školy Suvorovova

Mesto zrekonštruovalo Materskú školu na Suvorovovej ulici, zvýšila sa jej kapacita.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 721 569,01 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 558 158,42 €

Štátny rozpočet: 65 665,69 €

1 345 393,17 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 721 569,01 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 558 158,42 €

Štátny rozpočet: 65 665,69 €

1 345 393,17 €

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Materská škola na Suvorovovej ulici patrí medzi najstaršie a najväčšie materské školy v Žiline. V roku 2021 bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia všetkých 5 pavilónov škôlky.

Práce boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov a zvýšenie kapacity približne zo 160 na 200 detí. Všetky pavilóny sú kompletne zateplené, vymenili sa niektoré okná i dvere. Pavilóny jeden a dva boli nadstavené, čím sa zvýšila spomínaná kapacita. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia vrátane svietidiel. Deti sa potešili novým sociálnym zariadeniam a estetický pohľad do tried doladili nové vykurovacie telesá.

Revitalizácie sa dočkal aj vonkajší areál, ktorý bol doplnený o nové hracie prvky. Fasáda materskej školy dostala nový vzhľad doplnený o číselné označenie pavilónov podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Časová os

2019

projektová dokumentácia

09/2020

začiatok prác

12/2021

dokončený projekt