icon

Rekonštrukcia mosta na Obchodnej ulici

Samospráva pokračuje v systematických opravách mostných objektov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 311 759,92 €

311 759,92 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Chodníky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Zásadnej rekonštrukcie sa dočkal most pre chodcov na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince, ktorý po rokoch vykazoval viaceré poškodenia. Aktuálne je premostenie dokončené a slúži širokej verejnosti.

Starý objekt bol pre zlý technický stav demontovaný v októbri 2021. Komplexná oprava mosta sa sústredila na výmenu časti podpier, celej nosnej konštrukcie a záchytného bezpečnostného zariadenia. Okrem vyriešenia zlého technického stavu priniesla rekonštrukcia pre obyvateľov Žiliny aj ďalšie výhody. Slúži nielen chodcom, ale aj cyklistom, keďže sa stane súčasťou cyklotrasy cez sídlisko Vlčince.

Celková dĺžka nového premostenia je takmer 43 metrov. Náklady na vybudovanie nového mosta nepresiahli sumu 300-tisíc eur a sú hradené z rozpočtu mesta. Obyvatelia Vlčiniec si tak môžu naplno užívať nové moderné premostenie, ktoré zaručí ich bezpečný presun.

Časová os

2020

projektová dokumentácia

2021

stavebné povolenie

12/2021

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

11/2022

dokončený projekt

11/2022

kolaudácia