icon

Rekonštrukcia mosta na ulici Matice Slovenskej

Mesto zrekonštruovalo most na žilinskom sídlisku Vlčince.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 188 273,73 €

188 273,73 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Na najväčšom žilinskom sídlisku sa 1. júna 2021 začali stavebné práce na rekonštrukcii mosta, ktorý spája obyvateľov Vlčiniec II a III. Stavba bola zhotoviteľovi, OB-BELSTAV s. r. o. z Olešnej, odovzdaná ešte na konci mája 2021.

Mostná konštrukcia sa skladá z dvoch častí, ktoré vedú miestnu komunikáciu v oboch jazdných smeroch a zároveň vytvárajú podchody pre peších. Prepočtom bola zistená znížená zaťažiteľnosť mostných objektov a podľa záverečnej správy kontroly sú bočné rímsy v havarijnom stave.

Rekonštrukciou sa posilnil celý mostný objekt. Po odfrézovaní existujúcej vrstvy vozovky a oprave podkladu sa položil nový asfaltový povrch v oboch jazdných pruhoch. Existujúci kamenný obklad v podchodoch sa očistil. Miesta, ktoré nie sú chránené obkladom, sa zrekonštruovali.

Časová os

2019

projektová dokumentácia

2020

stavebné povolenie

05/2021

začiatok prác

07/2022

ukončenie prác

01/2023

kolaudácia