icon

Rekonštrukcia nájomných bytov

Nájomné byty pri Rajčianke sú zmodernizované.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 17 587,69 €

17 587,69 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Závodie

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Závodie

left-blob right-blob

Počas rekonštrukčných prác boli obnovené štyri dvojizbové sociálne nájomné byty vo vlastníctve mesta. Zrekonštruované byty mesto odovzdalo správcovi, spoločnosti Žilbyt.

Rekonštrukcia, ktorú uskutočnila spoločnosť EL-PAV s.r.o., spočívala v odstránení plesní, plávajúcich podláh, odpadávajúcich vnútorných omietok a vo výmene sadrokartónových podhľadov v miestach poškodenia.

V bytoch boli položené nové plávajúce podlahy, steny v súčasnosti už chránia protiplesňové nátery.

Časová os

01/2022

projektová dokumentácia

03/2022

začiatok realizácie

05/2022

dokončenie projektu