icon

Rekonštrukcia radnice

Žilinskú radnicu čaká rozsiahla rekonštrukcia. Známy symbol mesta nachádzajúci sa priamo v srdci Mariánskeho námestia zmení svoj interiér a funkčne tak bude viac slúžiť širokej verejnosti.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Prvotným krokom bolo vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa architektonickej štúdie interiéru radnice, ktorú zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta. Cieľom bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia so zachovaním a zvýšením funkčnosti tejto reprezentatívnej budovy.

Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritériá vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonické tímy na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu sobášnej sály, ktorá sa nachádza na prízemí budovy.

Projekt rekonštrukcie objektu Starej radnice je aktuálne vo fáze spracovávania realizačného projektu. 

Cieľom je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod.

Návrh by mal ponúknuť jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru, farebné riešenie a zachovanie vitráži, gobelínu a klenbového stropu.

Časová os

02/2024

Spracovanie Realizačnej projektovej dokumentácie vrátane projektu interiéru firmou MENO s.r.o.