icon

Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Martinská

Obnovou prešli viaceré športové prvky, ktoré spĺňajú súčasné normy a parametre športovísk, ako aj požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 249 682,37 €

249 682,37 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Vhodné podmienky na rozvoj športu detí, mládeže i širokej verejnosti poskytne zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská. Zmodernizované objekty slúžia atletickým športovým aktivitám (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a juniorskému futbalu.

S prácami sa začalo v apríli 2021. Obnovou prešli viaceré športové prvky, ktoré spĺňajú súčasné normy a parametre športovísk, ako aj požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť. Pri rekonštrukcii atletického oválu došlo okrem výmeny pôvodného povrchu za tartanový aj k úprave jeho rozmerov, aby spĺňal požadované normy a štandardy pre atletické súťaže.

Súčasťou je i šprintová rovinka v dĺžke 100 m. Existujúce spevnené plochy teraz spájajú s atletickou dráhou dva chodníky. Priestory pre skok do diaľky a vrh guľou ostali zachované, doplnili sa však o nové prvky, ako je napr. doskočisko s lapačom piesku a prah či dopadisko pre vrh guľou. Futbalové ihrisko dopĺňajú záchytné siete v priestoroch bránkovísk a osadený bol i nový kobercový trávnik.

Zrekonštruované objekty slúžia atletickým športovým aktivitám (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a juniorskému futbalu. Športový areál bol odovzdaný do užívania 3. septembra 2021.

Časová os

02/2021

spracovanie projektovej dokumentácie + revízia na stavbu Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina + inžiniersku činnosť

03/2021

oznámenie súhlasu stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav

03/2021

odovzdanie projektovej dokumentácie na referát realizácie investícií

04/2021

začiatok realizácie

08/2021

ukončenie realizácie