icon

Rekonštrukcia súsošia v Sade SNP

Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade Slovenského národného povstania dostalo novú tvár.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Úrad vlády SR: 5 700 €

Mesto Žilina: 2 160 €

7 860 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Vďaka dotácii z Úradu vlády SR, ktorú získalo mesto sa odstránili porušené časti, povrchové nečistoty, vyčistila sa mikroflóra, upevnili sa uvoľnené kamenné platne, obnovilo sa špárovanie a farebné zjednotenie kamenných častí.

Časová os

06/2021

zverejnenie zmluvy o poskytnutí z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

09/2021

verejné obstarávanie na predmet zákazky - obnovu pamätníka ,,Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP”

10/2021

začiatok stavebných prác

11/2021

ukončenie stavebných prác, odovzdanie a prevzatie diela

01/2022

projekt administratívne a finančne ukončený