icon

Rekonštrukcia ulice Bajzova

Projekt je zameraný na úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Komunikácie

box-icon

Mestská časť

Hliny

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Komunikácie

box-icon

Mestská časť

Hliny

left-blob right-blob

Mesto Žilina má rozpracované projekty rekonštrukcie Bajzovej ulice – párne čísla domov a Bajzovej ulice – nepárne čísla domov. Momentálne sa čaká na stavebné povolenie.

Projekt je zameraný na úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami.

Časová os

09/2023

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby

prebieha inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia