icon

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Gaštanová – Bytčica

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Operačný program - Kvalita životného prostredia: 336 705,91€

Mesto Žilina: 255 539,24€

592 245,15 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Bytčica

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Bytčica

left-blob right-blob

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy. Počas rozsiahlej obnovy sa zateplil obvodový plášť a strecha v časti materskej školy, vymenili sa prvky otvorových konštrukcií, zrekonštruovala sa vykurovacia sústava s energeticky úsporným zdrojom vykurovania a vymenili sa tiež osvetľovacie telesá za úsporné LED osvetlenie.

 

Objekt dosiahol vďaka rekonštrukcii výrazne lepšie tepelno-technické vlastnosti, ktoré do budúcna znížia spotrebu energií na jeho prevádzku. Celková energetická náročnosť sa tak znížila z aktuálnej energetickej triedy D na triedu A1 a objekt sa stal nízkoenergetickým.

 

Súčasťou prác bolo riešenie vzhľadu fasády s dôrazom na modernú architektúru, ktorá odráža blízkosť prírody v úzkom kontraste s umiestnením edukatívnych prvkov, ako sú tabule na sebarealizáciu detí či monumentálne hodiny pri vstupe do základnej školy. Dôležitým krokom bolo aj doplnenie bezbariérových prístupov, nové prestrešenia či úprava chodníkov.

 

V základnej škole sa samospráva rozhodla zrekonštruovať aj sociálne zariadenia vrátane sanity a dverí. Úpravou prešla aj jedáleň a priľahlé miestnosti v materskej škole, ktorej kapacita sa tak rozšíri.

Časová os

2021

projektová dokumentácia

2021

stavebné povolenie

07/2023

dokončený projekt

28. 7. 2023

právoplatné kolaudačné rozhodnutie