icon

Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Úsmev  

V zariadení sociálnych služieb Úsmev samospráva dokončila dôležité rekonštrukčné práce.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 498 951,46 €

498 951,46 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Solinky

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Solinky

left-blob right-blob

Rekonštrukcia zariadenia Úsmev

 

V zariadení sociálnych služieb na Osikovej ulici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa dokončili dôležité stavebné práce. V rámci rekonštrukcie sa zateplila budova, strecha, obvodový plášť, upravili sa loggie a vymenili sa okná i dvere schodísk. 

Hlavnými benefitmi rekonštrukcie sú úspora energie, vyšší komfort pre klientov a príjemný, moderný vzhľad. Po zrealizovaní stavebných úprav budovy sa predpokladá úspora v spotrebe tepla na úrovni 53 %. S rekonštrukčnými prácami sa začalo v decembri 2022. 

V Zariadení pre seniorov Úsmev mesto v apríli 2023 vymenilo aj staré výťahy. Ich modernizácia  priniesla klientom bezpečnejší a komfortnejší prístup na vyššie poschodia. Pôvodné výťahy mali vyše 30 rokov a boli opotrebované. Nové výťahy sú vybavené modernou technológiou a elektrickým batériovým záložným zdrojom.  

Časová os projektu

2017

projektová dokumentácia

2017

stavebné povolenie

2022 - 2023

realizácia

07/2023

dokončený projekt